Bình đựng nước thịt và Bình đựng nước đường để lâu ngày khi mở nắp có mùi giống nhau không vì sao

Các bạn tải file này tại đây nhé:

Cách làm chuẩn