Thí nghiệm độ chặt cấp phối đá dăm

Các bạn tải file này tại đây nhé:

Cách làm chuẩn