Công thức tính C Nồng độ phần trăm – Hướng dẫn chi tiết tính nồng độ % dung dịch

Công thức tính C là gì nhỉ? Hay cách tính nồng độ % như thế nào là chuẩn. Hôm nay Cách Làm Chuẩn sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về nồng độ % và công thức tính chính xác nhất nồng độ % dung dịch

C(Nồng độ %) là gì?

Nồng độ phần trăm là gì nhỉ? Công thức tính nồng độ phần trăm là gì? Cách vận dụng công thức đó để giải các bài tập và khi tính nồng độ phần trăm của các dung dịch ta cần lưu ý điều gì? Và nồng độ phần trăm khác với nồng độ số mol trên công thức tính như thế nào?

Nồng độ phần trăm có lẽ là khái niệm vô cùng quen thuộc đối với tất cả các bạn sinh viên đã học hóa hay đã từng làm việc trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, một số bạn còn khá bỡ ngỡ khi mới tiếp xúc với khái niệm này hoặc dù đã tiếp xúc nhưng quá lâu vẫn không hình dung được nồng độ phần trăm là gì và công thức tính nồng độ phần trăm là gì? Thì bài viết hôm nay của công ty Trung Sơn sẽ giúp bạn ôn lại những kiến ​​thức cũ nhưng rất quan trọng này.

Nồng độ là gì?

Cô đặc là một cách mô phỏng thành phần của bất kỳ hỗn hợp nào chứ không phải cụ thể cho thành phần của hỗn hợp lỏng.

Ví dụ, khi chúng ta nói rằng không khí chứa 1% khí nitơ, có nghĩa là chúng ta đang đề cập đến khái niệm nồng độ ở trên.

Các khái niệm nồng độ phổ biến là:

  • Nồng độ phần trăm của thể tích
  • Nồng độ phần trăm của thể tích
  • Nồng độ mol
  • Nồng độ phân tử gam
  • Nồng độ tiêu chuẩn.

Nồng độ phần trăm là gì?
Nồng độ phần trăm của 1 dung dịch là 1 đại lượng cho biết trong 100 gam dung dịch sẽ có bao nhiêu gam chất tan

Nó được gọi là C%

Công thức tính C%

Công thức tính C% theo khối lượng

Phần trăm theo thể tích (m / m) là thể tích của chất tan chia cho tổng thể tích của dung dịch, cho 100%.

Phần trăm theo khối lượng = khối lượng hòa tan / tổng thể tích dung dịch × 100%Thí dụ

Phần trăm thể tích của dung dịch chứa 26,5 g glucozơ trong 500 g dung dịch là bao nhiêu?

Giải pháp

Phần trăm theo khối lượng = khối lượng glucoza / tổng khối lượng dung dịch × 100% = 26,5 gam

500g × 100% = 5,30%

Công thức tính C% theo khối lượng

Phần trăm theo thể tích (v / v) là thể tích chất tan chia cho tổng thể tích dung dịch, cho 100%.

Phần trăm theo thể tích = thể tích chất hòa tan / tổng thể tích dung dịch × 100%

Thí dụ

Bạn sẽ chuẩn bị 250 ml cồn 70% (v / v) như thế nào

Giải pháp

70% = khối lượng cồn / tổng khối lượng × 100% × 100%

Chính vì vậy

Thể tích cồn tẩy rửa = thể tích × 70% / 100% = 250 mL × 70/100 = 175 mL

Bạn sẽ thêm đủ nước vào 175 mL cồn tẩy rửa để tạo ra tổng cộng 250 mL dung dịch.

Một số lưu ý khi tính C% nồng độ phần trăm của dung dịch

Để có thể tính được nồng độ phần trăm của dung dịch một cách chính xác nhất, cần lưu ý những điều sau:

Đọc kỹ thông tin để có thể xác định được các thành phần đã cho, thành phần cần tiến hành tính toán.
Cần nhớ rõ công thức đúng để tránh tình trạng nhớ nhầm dẫn đến áp dụng sai.
Khi tính toán cẩn thận để đưa ra kết quả tính toán nồng độ phần trăm chính xác.

Bài tập áp dụng công thức tính C% dung dịch

  • Bài tập 1: Hòa tan hết 20 gam NaCl vào trong 40 gam nước. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch này.

Lời giải:

Ta có khối lượng dung dịch là: mdd = mct + mdm =  20 + 40 = 60 gam

Vậy nồng độ phần trăm dung dịch là: C%= x 100% =  x 100%= 33,3 %.

Kết luận: Vậy nồng độ dung dịch của NaCl là 33,3%.

  • Bài tập 2: Hpà tan 10 gam đường vào 40 gam nước. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

Lời giải:

Ta có khối lượng dung dịch là: mdd = mct + mdm =  10 + 40 = 50 gam

Vậy nồng độ phần trăm dung dịch là: C%= x 100% =  x 100%= 20 %.

Kết luận: Vậy nồng độ dung dịch của đường là 20%

Công thức tính C% nồng độ dung dịch là công thức rất cần thiết trong y tế, hóa học, chính vì vậy hãy học tốt các kiến thức chuẩn này để tính toán đưa ra con số chính xác nhất nhé các bạn.

Các bạn tải file này tại đây nhé:

Cách làm chuẩn